Vad gör Health Competence?

Vi hjälper företag och organisationer att utvecklas med hjälp av hållbara friskvårdslösningar. Vårt mål är att uppmuntra alla medarbetare till att hålla igång en hälsosam livsstil. Tillsammans sänker vi sjuktal, ökar produktivitet och skapar attraktivare arbetsgivare.

Om företaget

Health Competence är ett svenskt innovationsföretag med en tydlig ambition att skapa kraftfulla åtgärder mot den ökade ohälsan i Sverige. Vi har utvecklat digitala stödverktyg och koncept för att alla företag ska kunna arbeta med effektiv friskvård på ett både lönsamt och hållbart sätt. 

Vårt koncept är utvecklat i nära samspel med etablerade forskare och andra experter inom hälsorelaterade områden. Utvecklingen är dessutom ett resultat av näringslivets reella efterfrågan av hälsorelaterade produkter och tjänster.

Vi erbjuder allt från enskilda föreläsningar och övningar till hållbara friskvårdsprogram. Oavsett om ni behöver utbildning, aktivera teamet eller få hjälp med att skapa en långsiktig friskvårdslösning så är vi en trygg samarbetspartners till er utifrån ett helhetsperspektiv. 

Vilka är vi?

prelomoss.png

Historien bakom

Idén väcktes redan 2012. Allt började när vi upptäckte att det fanns utmaningar inom det svenska idrotts- och föreningslivet som hämmade utvecklingen. Tillgängligheten och de ekonomiska förutsättningarna att nyttja expertkompetens var ett strukturellt problem för föreningslivet.

Därför lanserade vi år 2016 Sport Competence, i syfte att göra expertkunskap gällande idrott och hälsa lättillgängligt för alla. Responsen var stor och många samarbeten etablerades med föreningar, förbund och idrottsskolor runt över landet.

Ett liknande problem upptäcktes även inom näringslivet och den offentliga sektorn. I nära samspel med forskare, hälsoexperter och näringsliv har vi utvecklat innovativa stödverktyg, tjänster och lösningar även för arbetsgivare. Därför har vi nu lanserat Health Competence så att alla företag, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar, kan arbeta med effektiv och hållbar friskvård.

Sport Competence lever nu vidare tillsammans med STADIUM AB. År 2020 tecknades ett avtal oss emellan och Sport Competence riktar sig numera enbart till det svenska idrotts- och föreningslivet.

I dag medverkar vi som företag i större forskningsprojekt för att utveckla innovationer och skapa åtgärder mot den ökade ohälsan i Sverige. Med en tydlig ambition att skapa friskare medarbetare planeras nu en spännande tillväxtresa för att bli ledande inom proaktivt hälsoarbete.

Häng med på resan, bli en hälsosammare arbetsgivare redan i dag!

Vi vill rikta ett stort tack till alla organisationer inom näringslivet, den offentliga sektorn och idrotten. Vi tackar även enskilda atleter, forskare och ämnesexperter som bidragit till att både Sport & Health Competence nu är verklighet.


Ralf Lilja
VD och grundare av Health Competence Sweden

Hälsa

Att upprätthålla en god hälsa kräver vilja, motivation och underhåll. Vi arbetar med evidensbaserad kunskap om hur man får alla att vilja vara med och hur du blir en attraktivare arbetsgivare. Med vår unika helhetsbild av hälsa får du möjlighet att skapa hållbara resultat för just din arbetsplats.

Lönsamhet

Hälsosamma och friska medarbetare är framgångsfaktorn till goda prestationer. För oss är det viktigt att alla våra tjänster i slutändan genererar lönsamhet för ditt företag. All friskvård är inte hälsoekonomisk, men effektiv friskvård kan vara väldigt lönsam.

Evidens

Vårt team av experter har unika erfarenheter från både forskning och arbetsliv. Detta är en viktig del för att den samlade kunskapen du får av Health Competence ska vara opartisk och korrekt. Vi arbetar utifrån den samlade forskningen för att skapa motivation till hållbara hälsobeteenden.

Presentationsmaterial för Health Competence

Ladda gärna ner denna presentation av oss för att läsa mer, tipsa dina kollegor eller vänner. Klicka här!