2024-04-18

Så kan du öva på acceptans

Vad menas med acceptans egentligen? Hur kan man jobba med det? Och vilka övningar finns?

Har du känt att saker och ting inte riktigt går din väg? Ett oväntat snöoväder i april? Kanske ett dåligt lönesamtal?

Ingen går fri från motgångar under tiden vi lever. Att rusta sig med mentala förmågor för att kunna hantera livets alla situationer blir alltmer värdefullt. Ett mycket kraftfullt mentalt verktyg är acceptans. I månadens hälsotips berättar vi mer om vad acceptans innebär och hur du kan öva på det för att må bättre i vardagen och livet!

Du kan träna din hjärna, precis som vilken muskel som helst

Hjärnan fungerar precis som vilken muskel som helst. Du kan träna den till att både må och fungera bättre. Men för att få stora mentala muskler behöver du, precis som på ett fysiskt gym; träna dem.

Träning i acceptans ger färdighet och leder till ökat välmående. Det bästa med mental träning är att det varken behöver vara krångligt eller tidskrävande, det räcker med några minuter per dag för att du ska få goda effekter.

Acceptans är ett mentalt förhållningssätt

Många tror att acceptans bara handlar om att skapa sig en positiv inställning till livets alla händelser. Riktigt så är det inte. Att acceptera behöver inte betyda att du tycker om eller uppskattar det du står inför. Acceptans är ett mentalt förhållningssätt som snarare handlar om att se och acceptera verkligheten precis så som den är, utan att döma, förvränga, kämpa mot eller undvika den.

Acceptans övning.jpg

Ibland tvingas vi bemöta komplicerade, svåra och smärtsamma situationer och händelser. I många fall skapar vi även vårt eget lidande genom att sätta upp orealistiska krav för hur vi borde vara. Det kan vara krav som är omöjliga att leva upp till, som inte hjälper oss och som skapar både skuld och skam.

Acceptera det du inte kan förändra

För att uppnå sinnesro behöver våra krav matcha våra resurser. Anta att du har en kravnivå, vad det än gäller, t.ex: "såhär vill jag att min middag ska vara". Ställ dig då frågan: "Vad kan jag i stunden förändra så att jag matchar den nivån?" T.ex. "Jag kan baka en paj, städa lite och duka". Men vad behöver du i den stunden acceptera?

För att uppnå sinnesro behöver du förändra allt du i stunden kan, acceptera det du i stunden inte kan förändra och vissheten att förstå skillnaden.

Att träna på acceptans – så fungerar det

Acceptans-träning handlar om just detta. Att skapa utrymme för våra tankar och känslor, lära sig att observera dem utan att fastna i dem, men också att släppa taget om dem när de inte längre tjänar ett syfte.

När du tränar på acceptans kan du göra det på två sätt. Antingen genom informell övning, d.v.s. att väva övning i vardagliga händelser. Det kan jämföras med att t.ex. träna core-styrka när du bär matkassarna.

Du kan också avsätta en stund till en formell övning, d.v.s. en guidad övning där du övar på att skapa utrymme för dina tankar. Prova gör en övning direkt i Sveriges Hälsoportal:

>> Acceptera dina tankar (6 min)

Acceptans är 1 av 6 mentala träningsområden

Inom ACT (Acceptance & Commitment Therapy) finns flera mentala träningsområden man kan träna upp för att öka sitt mentala välbefinnande. Acceptans är en av 6 områden som kan tränas upp. Ta del av mer hjärnträning i det mentala träningsprogrammet Träna din hjärna.