Gabriella Ringvall

Post pandemi & det hybrida arbetslivet (del 2)

18:46
Del 2: Självledarskap och kollektiva överenskommelser

Post pandemi & det hybrida arbetslivet (del 2)

Hur ska vi organisera oss? Vem ska ta ansvar? Och vilka bestämmelser behöver vi ha i det nya arbetslivet? Det pratar experten Gabriella Ringvall om i hennes föreläsning om post pandemi & det hybrida arbetslivet.

I del 2 av föreläsningen går Gabriella in på självledarkskap och kollektiva överenskommelser. Till hennes föreläsning finns även en tillhörande workshop.