Digital trötthet

Märker du att du är trött när du sitter hemma och jobbar på distans? Det finns både mentala och psykologiska skäl för det, menar Ringvall. I den här föreläsningen får vi veta allt om digital trötthet, eller "digital fatigue" som det även kallas. 

Gabriella Ringvall fascineras av hjärnans vindlingar och ännu oupptäckta mysterium. Och det vi faktiskt vet om dess funktioner och behov vill hon ge till fler. I sitt företag &thebrain bidrar Gabriella med kunskap inom förändringsledning, kommunikation och hjärnan på jobbet – allt med hjärnan i fokus. Denna föreläsning riktar sig främst till dig som arbetar mycket framför datorn. 

Gabriella Ringvall är utbildad vid Gestaltakademin i PFL, Praktisk förändringsledning och har genomgått utbildningen Neuroledarskap i praktiken.

Reflektionsfrågor

  • Inventera hur stor andel av arbetsveckan som sker framför skärm. Hur skulle den kunna minskas?
  • Vad skulle behövas för var och en (hemma/på distans) för att få mer variation i sättet man arbetar och var?
  • Vilka typer av möten skulle kunna göras till telefonsamtal? Antingen tvåparts eller flerparts.
  • Hur kan ni tillsammans skapa en kultur av mer samvaro och reell kontakt och dialog via det digitala sättet? Särskilda möten med annat tema?
  • Hur kan ni strukturera upp ert gemensamma ansvar kring att ta hand om varandra?
  • Vad är självledarskap för er när det gäller att arbeta digitalt på distans?
  • Vad ska en enskild person tänka på och göra?

Taggar

Mental träning
Skador och rehablitering
Återhämtning
Psykisk ohälsa