Annette Lefterow

Dämpa stress och bygg mental styrka

14:15

Dämpa stress och bygg mental styrka

Vad kan du göra för att dämpa din stress? Hur håller du din hälsa balanserad? 

Vi lever idag i ett prestationsbaserat samhälle där ständig stress i vardagen har blivit ett folkhälsoproblem. Wellness-experten Annette Lefterow berättar i den här föreläsningen om sin hälsofilosofi, kallad Lefterow-metoden. 

Du får bland annat lära dig hur du bygger fysisk, mental och social hälsa, vad mikro-träning är och varför du bör ägna dig åt det i din vardag. Till denna föreläsning finns det flera konkreta övningar som du med fördel kan använda i såväl ditt arbete som privat.

Annette Lefterow är ledande expert inom wellness, författare och välkänd hälsoprofil. Med 30 års erfarenhet som pedagog inom träning, yoga och dans har hon utvecklat en egen hälsofilosofi: Lefterow-metoden. 

Reflektionsfrågor

  • Hur upplever du den mentala balansen eller obalansen på din arbetsplats eller i ert team?
  • På en skala 1-10, vilken stressnivå upplever du i ditt liv som helhet just nu? (1 är total harmoni och 10 är total stress)
  • På en skala 1-10, vilken stressnivå upplever du din närmaste omgivning ha just nu, dvs. den stress du möter i din vardag och som inte är din? (1 är totalt harmoni och 10 är total stress)
  • Om du ska välja en stressdämpande aktivitet för er som grupp, vilken väljer du?
  • Vad är stress och vad är mental ohälsa?

Taggar

Motion och rörelse
Psykisk ohälsa
Stress
Mental träning

Liknande produkter