Carolina Lundqvist

Docent i psykologi, docent i idrottsvetenskap, legitimerad psykoterapeut

Carolina Lundqvist har lång erfarenhet inom psykologi och idrott där hon länge har forskat, utbildat och arbetat med psykologiska frågeställningar som berör psykisk hälsa samt prestationer.

Hon har i många år arbetat som idrotts- och prestationspsykologisk rådgivare inom elitidrott med allt från juniorer till elitidrottare på olympisk nivå. Utöver det arbetar hon dessutom på Linköpings Universitet som lektor där hennes forskning är riktad mot psykologiska faktorer som underlättar för elitidrottare att prestera på hög nivå. Nu vill hon även sprida sin kunskap till verksamheter och företag där hon drar många paralleller mellan idrott och hälsa.