Karin Weman

Universitetslektor och fil. dr. i psykologi

Karin Weman disputerade 2016 med sin avhandling You don’t have to love it som handlar om digitala stödverktyg för motivation till motion. Hon har även drivit olika forskningsprojekt i samverkan med näringsliv och offentlig sektor, där drivkrafterna bakom träning, fysisk aktivitet och andra hälsobeteenden har studerats.

Karin har även författat kurslitteratur, b.la. Motivation inom träning, hälsa och idrott. Hon är en regelbundet anlitad föreläsare bland företag och organisationer. Karin driver även företaget Motivationsdoktorn och har varumärket WemanMotivation för kvalitetssäkring av digitala stödtjänster för hälsobeteenden.