Ulrica Johansson

Med. Dr/forskare, leg. dietist och gastronom 

Ulrica Johansson har inte bara en, utan hela tre stycken universitetsutbildningar och över 20 år arbetslivserfarenhet! I bagaget har hon en dietistexamen, en medicine doktorsexamen i pediatrik och även en examen i gastronomi. Ulrica är unik med kombinationen av sina utbildningar och använder sin breda kompetens på ett lustfyllt sätt med tvärvetenskapliga kunskaper, inspiration och idéer som fungerar i praktiken.

Ulrica arbetar som föreläsare och utbildare där hon vill sprida kunskaper om hållbara och hälsosamma matvanor med fokus på matglädje. Hon erbjuder även sin kompetens till forskningsstudier, framtagning av recept och olika event.

Ulrica erbjuder digitala webinars, fysiska föreläsningar, konsultation och utbildning inom sina kompetensområden. 

Foto: Ulrica Johansson