Liv Svirsky

2022-06-28

Semester – en tid för relationen

Så närmar sig semestern och med den inte sällan förhoppningarna om att hinna ifatt varandra igen efter en intensiv vår där parrelationen kanske inte hamnat högst på prioriteringslistan. Vad kan man då tänka på om man vill ge relationen goda förutsättningar? 

Rimliga förväntningar

Ibland är förväntningarna så höga inför en semester att de i sig riskerar att ställa till det. Man hoppas att semestern ska innebära mycket gemensam tid, frånvaro från konflikter, gemensamma aktiviteter och harmoni. Den önskan kan behöva kalibreras mot verkligheten. Ett och annat bråk och andra uttryck för missnöje kommer säkerligen smyga sig på. Men gör det något? Är det inte högst rimligt? Ett första råd är därmed att lägga förväntningarna på rätt nivå. 

Lär av tidigare erfarenheter

Semestern innebär för många en del måste-aktiviteter. Föräldrar och svärföräldrar ska besökas, släktträffar hör traditionen till och kanske finns en sommarstuga eller en båt eller liknande som kräver omsorg och tid. Om man vet att vissa sådana aktiviteter ofta leder till konflikter kan det vara klokt att tala om det i förväg och att försöka hitta gemensamma strategier för att det ska fungera så smidigt som möjligt. Kanske behöver inte båda parter vara med på alla aktiviteter om man vet att det ökar risken för missnöje? Pragmatiska lösningar är ofta de mest framgångsrika. 

cathy-mu--6gbnkhFtKo-unsplash.jpg

Finn tiden

Att hitta gemensam tid är för många relationer ett enkelt men ändå värdefullt recept. Planerna för den tiden behöver inte vara allt för avancerade. Istället kan det vara bättre att göra anspråkslösa aktiviteter. Att hinna promenera tillsammans kan vara gott nog. Att få tid att äta en gemensam måltid eller ägna sig åt en aktivitet som båda uppskattar kan i många fall räcka långt. Det brukar vara viktigare att det blir av än att det blir perfekt. 

Mötas i samtal

Att mötas i samtal där man både får möjlighet att formulera sina tankar och faktiskt lyssnar på den andre är viktigt i de flesta relationer. Två metoder som kan vara användbara är:

Aktivt lyssnande

Vilket innebär att den som lyssnar gör det på ett uppmärksamt sätt med föresatsen att höra den andre. När man lyssnat klart kan man gärna stämma av om man förstod den andre rätt innan man ger sitt svar. Man strävar efter att komma ifrån ett läge där samtalen lätt övergår i argumentation och debatt och istället uppnå ökad förståelse.

Här är det viktigt att komma ihåg att förståelse inte är det samma som medhåll. Att man hör vad ens partner säger och vinnlägger sig om att förstå det betyder inte att man också måste hålla med. Men när man lyssnar till varandra på det sättet ökar chansen till ett fungerande samtal, då den som uttrycker sin åsikt känner sig förstådd utan att ha blivit ifrågasatt och där den som lyssnar ger sig tid att faktiskt reflektera över det som sägs utan att därmed uppleva att den gett med sig och måste hålla med. 

priscilla-du-preez-K8XYGbw4Ahg-unsplash.jpg

Jagbudskap

En ofta omtalad färdighet som ibland misstolkas då man tror att det som behövs är att man stoppar in just ordet JAG i samtalet. Riktigt så enkelt är det inte. Ofta när man bråkar med någon lägger man vikt vid att tala om vad den andra gjort för fel. Det kan kännas skönt i stunden men leder sällan till goda samtal.

Med jagbudskap utgår du från dina känslor och tankar (”Jag blir ledsen och besviken när jag inte känner att du lyssnar på mig och det jag vill säga”) snarare än att du talar om för din partner vad han eller hon ska göra eller gör för fel (”Du lyssnar aldrig på mig!”). Genom att använda jagbudskap minskar man värderande uttalanden och attacker och ökar chansen till konstruktiva samtal.

Sammanfattningsvis

  1. Rimliga förväntningar minskar risken för besvikelse 
  2. Dra nytta av den kunskap ni har för att minska risken för onödiga konflikter och besvikelse
  3. Njut av gemensam tid i all enkelhet
  4. Försök att få till bra samtal där ni försöker förmedla det ni verkligen känner och lyssna till varandra med ett öppet sinne 

________________________

Artikeln är skriven av vår hälsoexpert på uppdrag för Länsförsäkringar.

LF_Logo_Vanster_RGB.png