Health Competence

Hälsoinspiratörsutbildning

En utbildning anpassad för hälsoinspiratörer.

Utbildning för hälsoinspiratörer

Syftet med utbildningen är att ge hälsoinspiratörer ökad kunskap och konkreta verktyg för att skapa hållbara hälsosamma beteenden hos alla på arbetsplatsen. Efter utbildningen är målet att hälsoinspiratörerna ska kunna driva hälsoarbetet kring friskvård både strategiskt och konkret framåt på er arbetsplats.

Detta ingår

Kursen är framtagen av experter med hög kompetens inom hälsoutvecklande insatser. Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment som bygger på evidens och den senaste forskningen. Utbildningen för hälsoinspiratörer genomförs under 3 tillfällen där varje utbildningstillfälle är 3 timmar.

Min roll som hälsoinspiratör
  • Hälsoarbete och beteendeförändringar 

  • Att skapa motivation till fysisk aktivitet och motion

  • Stresshantering och mental träning

Målgrupp och deltagare

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med hälsa och friskvård på din arbetsplats. Vi arbetar i grupper om minst 5 och maximalt 20 deltagare. Efter utbildningen ges ett kursintyg på slutförd utbildning.

Kursledare

Henric Lilja har en fil.mag i psykologi och European master inom idrott-hälsa psykologi. Henric har över 10 års erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande insatser på arbetsplatser och arbetar även som psykologisk rådgivare inom elitidrotten och näringslivet.

Vill du veta mer? Kontakta oss så bokar vi in ett möte tillsammans.

Kontakta oss