Gabriella Svanberg

2022-03-15

5 mentala färdigheter du bygger upp i yogasalen

Många kopplar yoga till styrka och rörlighet, men vad är det för mentala processer vi tränar i yogan? Hur kan det påverka vår hjärna?

1. Träning i att vara här och nu

Våra tankar hoppar runt konstant. Ibland är vi i dåtid, ibland i nuet och ibland i framtiden. Är vi för mycket i dåtid och ältar det som har varit kan vi bli depressiva. Om vi är för mycket i framtid i tanken kan vi bli oroliga och få ångest.

I yogan tränar vi på att rikta vårt fokus till nuet, något som är en konst att lyckas med i dag. Att vara helt här och nu, i ögonblicket, utan att döma eller värdera, att bara vara är något du kan träna på.

2. Du övar din kroppskännedom

Vi lever i en värld där saker konstant tävlar om att få vår uppmärksamhet. Det är lätt att vara uppe i huvudet eller i omvärlden och inte känna av kroppens signaler och behov. I yogan tränar vi på kroppskännedom, att rikta fokus inåt, känna minsta subtila kroppsförnimmelse och göra små mikrojusteringar.

Vi skapar förutsättningar för att utanför yogarummet sitta lite bättre vid vår jobbdator, gå med lite bättre hållning, känna vad vi behöver. På så vis tar vi hand om oss själva bättre.

3. Du lär dig notera mentalt tjatter

I yogan guidas vi till att notera vårt mentala tjatter. Med yogalärarens varma röst uppmuntras vi till att notera hur våra tankar går. Kanske noterar vi att vi har dömande tankar, jämförande tankar, oroande tankar eller helt vardagliga tankar om vad vi gjort på dagen.

Genom att träna upp förmågan att se våra tankar blir det enklare att skapa distans och ett konstruktivt förhållningssätt till dem. Vi kan se att tankar är just tankar och inte tro på allt vi tänker.

4. Övning av acceptans och medkänsla

När vi noterat vad vi har för tankar är nästa steg att fråga sig om vi ska fortsätta tänka på dem, förändra något eller släppa dem. I yogan lär vi oss att pusha och komma så långt ned i en rörelse vi kan, men också att hitta vårt yttersta läge och finna acceptans.

Vi tränar på att acceptera allt vi i stunden inte kan förändra. Vi får acceptera att vi är i den form vi är i dag, vi är så viga vi är i dag, vi är så starka vi är i dag och vi ser ut som vi gör i dag. Vi behöver inte tycka om det som är, men vi övar upp en acceptans att sluta kriga mot det som är. Att minimera onödigt lidande.

5. Du tränar tillit

I yogasalen uppmuntras vi att våga experimentera, våga testa, våga gå utanför vår komfortzon. Ibland ställer vi oss och balanserar med vetskap om att vi när som helst kan falla, vi sjunger ett mantra, eller provar på en ny andningsövning. Vi tränar tillit till vår egen förmåga och även tillit till varandra.

Hur påverkas din hjärna?

Harvardprofessor Sat Bir Singh Khalsas är en av många forskare som förklarar vad yoga gör för vår hjärna. Här är tre viktiga fynd.

1.    Yoga aktiverar hjärnans lugn-och-ro-system, det parasympatiska nervsystemet, även kallat hjärnans broms. Detta gör att stresshormonerna kortisol och adrenalin sänks, immunförsvaret stärks, blodtrycket sjunker och matsmältningen ökar.

2.    Yoga aktiverar hjärnans prefrontala cortex (PFC), den främre mest avancerade del av hjärnan som hanterar de så kallade exekutiva funktionerna såsom planering, impulskontroll, beteendeövervakning, initiering och emotionell reglering.

3.    Yoga höjer nivåerna av hjärnans viktigaste kemiska budbärare, signalsubstanserna dopamin, serotonin, oxytocin och endorfin och GABA.

Yoga påverkar alltså inte bara din styrka, balans och hållning – det hjälper dig även att träna upp flera av hjärnans funktioner. En träningsform som tar hänsyn till både vår insida och utsida!

________________________

Artikeln är skriven av vår hälsoexpert på uppdrag för Länsförsäkringar.