Gabriella Svanberg

Legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi med över 20 års erfarenhet

Gabriella Svanberg har alltid varit intresserad av människor. Redan som liten startade intresset för psykologi då hon fick möjligheten att resa mycket mellan världsdelar och upptäckte olika kulturer, sammanhang och olika typer av människor. Gabriella började arbeta inom psykiatrin under tidigt 2000-tal, men startade senare eget. När hon specialiserade sig inom neuropsykologi jobbade hon parallellt på ett ungdoms- och missbrukshem under en period. Därefter gick hon över till företagshälsovård och organisationsutveckling och har under de senaste åren skapat sig en härlig mix av många erfarenheter.

Senaste året har Gabriella även startat en snabbt växande podcast tillsammans med Annika Kvist; "Den hållbara hjärnan".

Vilka tjänster erbjuder du via Health Competence?

- Jag ser det som en förmån att via Health Competence få möjlighet att jobba förebyggande. Jag har sett så många människor brytas ned av stress, trauman, missbruk och liknande och ser det som en ynnest att få dela med mig av redskap för mental motståndskraft. Här i hälsoportalen har jag spelat in föreläsningar om bland annat sömn, stress, signalsubstanser och hur man kan vara hållbar i en stressad värld. Jag har även spelat in ett mentalt 6-veckorsprogram inom ACT som finns i portalen. I programmet tränar man upp sin psykologiska flexibilitet; en nyckel för att prestera bra, må bra och vara bra gentemot både sig själv och mot sin omvärld. I programmet ges redskap för att skapa resiliens och förhålla sig till livets både med- och motgångar.

Gabriella Svanberg finns även tillgänglig för vidare konsultation, coaching online, TPI och föreläsningar på plats. Kontakta oss för bokning till din arbetsplats.