2022-06-02

Gruppaktiviteter för hälsan och nätverket

Tennis, paddling, uteträning, promenader och pingis – det är bara några av de många hälsofrämjande gruppaktiviteter som BBN kan ta del av genom sitt hälsoarbete tillsammans med Health Competence.

Bankeryd Business Network, BBN, är en förening för de företag som finns i Bankeryd strax utanför Jönköping. Av 350 aktiebolag i den lilla tätorten är det ungefär 100 som är knutna till föreningen. Som vice ordförande i BBN sitter Eva Grune som under många år drivit bolag och vet hur viktigt nätverkandet är för verksamheter. Det var också genom nätverkandet som hälsoarbetet startade. 

- Jag tog initiativet till att dra i gång walk and talk under pandemin eftersom vi inte fick träffas inomhus. Då träffades de som ville varje tisdag eftermiddag och så gick man en runda tillsammans med andra företag. Då fick man både motion och nätverkandet. Har man gått och pratat med en annan företagare i närmre en timme känns det nästan som om man känner varandra. 

BBN_Eva.png

Foto: Eva Grune, vice ordförande på BBN. 

Ledarskap och kunskap viktigt 

Det var i samband med att promenaderna drogs i gång som idén om hälsa och välmående hos BBN väcktes hos Eva. Under 2021 deltog föreningen i Health Competence’s stora hälsoutmaning och därefter tog hälsoarbetet fart på riktigt. I samband med hälsoutmaningen ökade förståelsen för varför hälsa är viktigt och det blev också starten för ett långsiktigt hälsoarbete. Men det var svårt att dra i gång ett hälsoarbete ensam och ett stöd krävdes för att göra en förändring. 

Tillsammans med fyra andra bildades en styrgrupp som blev ansvariga för hälsoarbetet som sedan fortsatte tillsammans med Health Competence under hösten 2021. BBN tog del av Health Competence’s halvdagsutbildning i lönsammare friskvård där ledningsgruppen fick lära sig om hälsoekonomi och motivationspsykologi för att öka deras kunskap. Just kunskap och ledarskap är något Eva poängterar som betydande när det ska ske en förändring.  

- I all form av företagande är ledarskapet viktigt och i ett hälsoarbete är det extra viktigt att visa på kunskap om varför hälsan ska prioriteras. Man behöver pusha sina medarbetare och vara inspirerande så att alla känner sig delaktiga.

Delaktighet genom gruppaktiviteter

Om man ska få alla att ta del av hälsosamma vanor är det viktigt att det känns roligt, menar Eva. Därför har BBN en hel del gruppaktiviteter att erbjuda – alla kopplade till hälsa. Med hjälp av Health Competence har de satt ihop en lista på aktiviteter som sker i Bankeryd under våren. Och det märks att hälsoarbetet är en viktig del av föreningen eftersom aktivitetslistan är det första man möts av när man gå in på deras hemsida.

BBN-4.png

Foto: Utomhusevent tillsammans med Health Competence och Mattias Sunneborn. 

- Vi satt ihop ett program på tio veckor med någon aktivitet varje dag. KFUM startade i samband med detta upp lunchpingis och erbjöd dessutom paddling tidigt på morgonen. Nordic Wellness körde visning på gymmet 30 minuter under lunchtid där man som ny kunde få hjälp med att lära sig gymmet och Tennisklubben i Bankeryd erbjöd introduktionskurser i tennis bland annat.  

De flesta aktiviteterna fanns redan från början genom andra aktörer i området, men det som gjordes var en sammanställning för att alla företag lättare skulle ha tillgång till dessa. Gruppaktiviteter gör det dessutom lättare att peppa varandra, menar Eva, och dessutom får företagarna chans att vidga sina nätverk.

- Hela grejen med aktiviteterna är ju dels att man tar hand om sig själv, dels att man lär känna varandra när man gör det tillsammans. 

Stöd viktigt under resans gång 

Men utan Health Competences hjälp hade BBN inte haft vare sig tid eller resurser att göra ett sådant omfattande och engagerande hälsoprojekt. 

- Health Competence känns som ett väldigt starkt stöd i hälsoarbetet. Om man som företag bestämmer att man vill satsa på att medarbetarna ska få förutsättningar att må bra känner man sig ganska ensam om man inte är specialist på ämnet. Då behöver man stöd från någon som kan det och där har Health Competence verkligen hjälpt oss. Vill man göra mätningar innan man börjar hälsoarbetet finns det möjlighet till det likväl som det finns möjlighet till personlig coachning. Det finns dessutom mycket föreläsningar och inspirationsövningar som man kan göra när det passar en själv. Allt är väldigt enkelt att nyttja digitalt.