2024-03-14

Minska stressen och öka produktiviteten på arbetet

Vad kan man göra för att minska stressen på en arbetsplats? Hur hanterar man stress på jobbet på bästa sätt? Vi ger våra 6 bästa tips till dig som arbetsgivare.

Höga stressnivåer är vanligt förekommande på många arbetsplatser. Ofta resulterar det i minskad produktivitet, dålig stämning, bristande lojalitet, kanske till och med uppsägningar och ökade sjukskrivningar.

Men vad kan man egentligen göra för att minska stressen på en arbetsplats? Hur hanterar man stress på jobbet på bästa sätt? Vi delar med oss av 6 viktiga punkter för hur du som HR, chef eller ledare kan hantera stress på arbetsplatsen.

1. Erbjud enkla och lättillgängliga verktyg för stresshantering

Det ska vara både enkelt och roligt att ta del av ny kunskap, samtidigt som det behöver finnas ett brett utbud för att passa många. Genom att erbjuda medarbetarna ett brett utbud av digitala föreläsningar, övningar, program och artiklar kan företaget inspirera sina medarbetare att öka sitt välmående och lära sig att hantera stress på flera plan.

2. Anpassa lösningar för att matcha medarbetares behov

One size does not fit all. Det är bra att skapa en öppen tillgänglighet för att inspirera fler till ökad kunskap, medvetenhet och övning. Men ibland krävs vissa anpassade lösningar för att uppnå de allra mest önskvärda effekterna av minskad stress och ökad produktivitet på arbetsplatsen.

Bild- (7).jpg

Vi erbjuder skräddarsydda paket och insatser som passar för att lösa de hälsorelaterade utmaningar som just ditt företag står inför. Utbildningar, workshops och andra aktiviteter kan anpassas och kombineras fritt med passande hälsoexpert för att möta specifika behov och utmaningar inom organisationen.

3. Utgå från vetenskapliga teorier och metoder

Den finns en uppsjö av kurser, program och workshops som kan fungera som en förlängd arm i din organisation för att hjälpa till att minska stress. Men hur vet man vad som verkligen fungerar? Det är viktigt att de hälsofrämjande insatser du väljer att göra för dina medarbetare har bevisade effekter. Annars har du kastat pengarna i sjön!

I Sveriges Hälsoportal kan du vara säker på att allt innehåll baseras på evidens, forskning och lång erfarenhet. Vi samarbetar med över 40 experter inom olika hälsoområden för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i våra program, utbildningar och annat innehåll inom både stress, mental hälsa och andra hälsoområden.

4. Använd en strategi och projektplan för att implementera dina insatser

Säg att du har ett bra stresshanteringsprogram du nu vill implementera. Men hur går du tillväga? Räcker det med en nyhetsuppdatering och länk på intranätet?

Det är viktigt att du har en tydlig strategi och projektplan för din insats i att minska stress och öka produktiviteten hos dina medarbetare. Fundera noga över hur du ska nå ut till personalen, hur du ska skapa engagemang och tillit. Se också över i vilken ordning du ska väva in kunskap med aktiviteter.

En förberedande utbildning i psykologi och stresshantering för chefer och ledare kan vara en bra start för att skapa förtroende från grunden i organisationen. Och kom ihåg att påminna dina medarbetare ofta för att få kontinuitet i hälsoarbetet.

5. Använd ACT för att öka psykologisk flexibilitet

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) är en vetenskapligt beprövad form av beteendeterapi. ACT handlar om att acceptera det man i stunden inte kan förändra, och commitment; att agera i sin värderade riktning. När man tränar på ACT tränar man upp sin psykologiska flexibilitet, vilket leder till minskad stress, ångest och oro.

FÖR ARBETGIVARE BLAD 3 (2) (kopia).jpg

Du och dina medarbetare kan ta del av sådan träning i vårt ACT-baserade träningsprogram under 6 veckor. Programmet kan genomföras antingen helt individuellt, eller i samspel på arbetsplatsen för god effekt på gruppen eller företaget i stort.

6. Se till att mäta stressnivåerna och mental hälsa - både före och efter

För att veta om du har gjort en lyckad insats för att minska stress på din arbetsplats behöver du mäta den. Men hur mäter man stress och produktivitet?

Någon form av hälsoanalys eller enkät som tar hänsyn till psykisk/mental hälsa är ett måste. Tänk på att den bör vara anonym och utforma frågorna på ett professionellt sätt, så att du får så sanningsenliga svar som möjligt. Vi använder flera olika mätverktyg för att hjälpa företag mäta sina insatser. Kontakta oss för att se vilket mätverktyg som skulle passa ditt företag bäst.

Att kunna erbjuda sina medarbetare psykologiskt stöd för stresshantering är idag ett måste. Men vi vet att det inte alltid är lätt att sätta ihop en fungerande strategi och erbjuda rätt insats vid rätt tillfälle på arbetsplatsen.

Boka gärna ett möte med oss och våra hälsoexperter för att se vad ditt företag kan behöva för stöttning i det hälsofrämjande arbetet.