Karolina Edler

2024-05-24

Så skapar du motivation och arbetsglädje

Karolina Edler är vårt senaste tillskott i expertteamet inom ledarskap och kommunikation! Få hennes bästa tips för hur du skapar motivation och arbetsglädje hos dina medarbetare.

Svårt att få ordning på samarbetet? Möts nya idéer med ointresse och tystnad hos medarbetarna? Hur gör man för att skapa bättre medvind och arbetsglädje hos teamet egentligen? I denna artikel förklarar experten Karolina Edler om vad du som chef kan göra för att lyfta fram en arbetsmiljö fylld av mer motivation, engagemang och glädje.

Varför är det så viktigt att främja motivation på arbetsplatsen?

– Att främja medarbetarnas arbetsmotivation ger förutsättningar för välmående och önskvärda prestationer. Kollektiv motivation i en arbetsgrupp leder naturligt till att medarbetarna samarbetar, ansvarar och utvecklas. Du som ledare kan fokusera mer på att följa upp och stötta utvecklingen, i stället för att lägga allt krut på att försöka motivera och peppa medarbetarna till att agera.

Vad kan man göra som chef för att öka motivationen hos sina medarbetare?

– Som chef handlar motivationsfrämjande om att arbeta strategiskt för att skapa samsyn kring vad som främjar hållbar arbetsmotivation inom verksamheten. Motivationsarbetet innefattar även till stor del att kommunicera med medarbetarna och bygga relationer på ett sätt som främjar upplevelser av meningsfullhet, handlingsutrymme, kompetensstärkande och tillhörighet. Samspelet mellan ledare och medarbetare påverkar i sin tur bemötandet och samarbetet mellan kollegorna, som också spelar en viktig roll för arbetsmotivationen.

Mitt tydligaste tips för ledare som vill främja arbetsmotivation i dialoger med medarbetare är att tillämpa kommunikationsstrategier från motiverande samtal (MI – Motivational Interviewing).

Hur påverkar arbetsmotivation medarbetarnas hälsa?

– Enligt en mängd studier finns det ett samband mellan graden av arbetsmotivation samt graden av både psykisk och fysisk hälsa. När medarbetare uppger högre grad av engagemang och andra parametrar som kopplas till arbetsmotivation påvisas högre grad av mentalt välmående.

motiverad frisk medarbetare.jpg

– Det fysiska välmåendet tycks också gynnas av detta, vilket visar sig i frisknärvaro och lägre andel sjukskrivna medarbetare. Forskning visar att symptom som arbetsrelaterad stress, depression och utmattningssyndrom minskar när motivationen baseras på meningsfulla syften. Sådan drivkraft tycks ha högre kvalité eftersom motivationen håller över tid.

Vilka är dina 3 bästa kommunikationstips för chefen och ledaren?

  1. Pausa! Oavsett om medarbetarna har sagt något eller om du har ställt en fråga, gett kort information – pausa kort. Då får du en chans att läsa av hur medarbetarna reagerar eller tar emot information du gett. Medarbetarna får en chans att ge respons och upplevs mer inbjudna till dialog när chefer och arbetsledare hejdar sitt ordflöde och ger dem en ärlig chans att flika in.
  2. Fråga först och tala sen – när medarbetare ska få information eller feedback eller vid problemlösning – utforska deras tankar och anpassa sedan din input genom att koppla till medarbetarens perspektiv. Detta stärker delaktigheten och kompetensupplevelsen eftersom chefen eller ledaren först efterfrågar medarbetarens syn på saken, i stället för att köra sitt race och tillföra sådant som medarbetarna redan vet.
  3. Bekräfta medarbetarnas resurser så konkret du kan och så ofta som möjligt. Uttryck att du ser deras erfarenheter, idéer, kunskaper och inställning att ta ansvar, samarbete, anstränga sig. Sådan bekräftelse stärker resursmedvetenheten, självgående och upplevelse av tillhörighet. Försök undvika att ge ospecifikt beröm, eftersom detta brukar upplevas opersonligt och glöms snabbt bort.

För dig som vill utvecklas och lära dig mer om motivation och coachande ledarskap kan du boka Karolina Edler för konsultation, föreläsning eller utbildning.

Kontakta oss här för mer information och bokning.