Gabriella Svanberg

Andningsankare

06:54
Gabriella Svanberg guidar dig igenom en ACT-övning.

Andningsankare

Detta är en av flera ACT-övningar kopplade till Gabriella Svanbergs träningsprogram "Träna din hjärna". Här guidar Gabriella dig genom en fokusövning under 7 minuter. Du kan med fördel göra övningen flera gånger om.

Gabriella Svanberg är specialist i neuropsykologi och har lång erfarenhet som mindfulnessintruktör, föreläsare och konsult. De senaste åren har hon jobbat med stresshantering, chefsstöd och teamutveckling. 

Taggar

Mental träning
Psykisk ohälsa
Stress
Yoga
Återhämtning