Elizabeth Ekman

Legitimerad psykoterapeut med inriktning på KBT

Elizabeth läste psykologi i Philadephia, USA på 1970-talet. Senare har hon även i Sverige studerat till socionom. Hon gick sin legitimationsgrundande utbildning i Uppsala i början av 1990-talet. Ekman har arbetat med klienter, handledning och utbildning med såväl barn som vuxna under 30 års tid. Sedan 2009 har hon även arbetat med att föreläsa och att handleda KBT inom elitidrotten, vilket är SISU och Riksidrottsförbundets fortbildning inom idrottspsykologin.

Elizabeths centrala forskningsområde är inom KBT, autismspektrum och ADHD.